ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ 0 Προϊόντα - 0.00€
ΕΙΣΟΔΟΣ   /   ΕΓΓΡΑΦΗ
ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΝΟΥ

» Αρχική » ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ » ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΝΟΥ

Η τεχνολογία Περιφερικού Αρτηριακού Τόνου (PAT) είναι ένας μη επεμβατικός τρόπος μέτρησης αλλαγών στο καρδιαγγειακό σύστημα και το αυτόνομο νευρικό σύστημα, που προκαλούνται από αναπνευστικές διαταραχές κατά τη διάρκεια του ύπνου. Το σήμα PAT® είναι μια αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση αλλαγών στον αρτηριακό τόνο στο περιφερικό αρτηριακό σύστημα. Αναλύεται αυτόματα χρησιμοποιώντας έναν κλινικά επικυρωμένο αλγόριθμο, συνδυάζοντας και τη μέτρηση του καρδιακού ρυθμού και του κορεσμού του οξυγόνου, για τον προσδιορισμό αναπνευστικών γεγονότων. Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα πρότυπα σήματος, ο αλγόριθμος υπολογίζει δύο δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του βαθμού της Υπνικής Άπνοιας – το δείκτη Άπνοιας-Υπόπνοιας (AHI) και το δείκτη Αναπνευστικής Διαταραχής (RDI). Το σήμα PAT® μετράται από το ακροδάκτυλο καταγράφοντας στο σημείο εκείνο τις μεταβολές της αρτηριακής παλμικής έντασης. Το δάκτυλο έχει μια μοναδική φυσιολογία:


  • Υψηλή αγγειακή πυκνότητα
  • Βολική τοποθεσία για μετρήσεις
  • Τεράστια μεταβλητότητα στη ροή του αίματος (1-100 ccm / 100g / sec)
  • Αντανάκλαση των ενεργοποιήσεων του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, οι οποίες τερματίζουν τα επεισόδια άπνοιας


Η λήξη των συμβάντων αναπνευστικής διαταραχής κατά τη διάρκεια του ύπνου, σχετίζεται με αύξηση του καρδιακού ρυθμού, της αρτηριακής πίεσης, και με ενεργοποίηση του συμπαθητικού συστήματος. Αυτή η αύξηση στη συμπαθητική ενεργοποίηση λέγεται περιφερική αγγειοσυστολή. Η Περιφερική Αρτηριακή Τονομετρία(ΡΑΤ) μετράει αλλαγές στην ένταση του αρτηριακού παλμού στο δάκτυλο, ως αποτέλεσμα της αγγειοκίνησης (αγγειοσυστολής και αγγειοδιαστολής).

Το PAT είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι έχει έως και 90% συσχέτιση με τη μελέτη PSG (πολυσωμνογραφία)

Η πολυυπνογραφία (PSG) θεωρείται tο «χρυσό πρότυπο» για την αξιολόγηση της Υπνικής Άπνοιας (ΑΑΥ). Πολυάριθμες μελέτες για επικύρωση επιδεικνύουν υψηλό βαθμό συσχέτισης για τους δείκτες RDI και AHI κατά την ταυτόχρονη καταγραφή των WatchPAT και PSG που κυμαίνεται από R = 0,85 έως 0,96. Η συσχέτιση είναι και για τους δύο δείκτες σοβαρότητας της Υπνικής Άπνοιας [RDI (Δείκτης Αναπνευστικών Διαταραχών) και ΑΗΙ (Δείκτης Άπνοιας-Υπόπνοιας)], καθώς και για τα συνιστώμενα ποσοστά θεραπείας με τη μέθοδο CPAP, βάσει των αποτελεσμάτων μεταξύ μελετών ύπνου με ιδίας ρύθμισης WatchPAT και PSG. Η μελέτη με το WatchPAT γίνεται στην άνεση του σπιτιού του ασθενούς. Οι μελέτες ύπνου στο σπίτι είναι επίσης μια προτιμώμενη λύση για ασθενείς με ειδικές ανάγκες, ασθενείς που φοβούνται ή δεν είναι σε θέση να κάνουν το τεστ σε εργαστήρια ύπνου για διάφορους λόγους. Το WatchPAT έχει εξαιρετική αξιοπιστία με ελάχιστο ποσοστό αποτυχίας (<1%) κατά τη διάρκεια της συλλογής ή ανάλυσης δεδομένων, καθώς και ελάχιστη απαίτηση για χρόνο τεχνικών σε σύγκριση με το PSG.Συχνές Ερωτήσεις

Το WatchPAT αξιοποιεί τον Περιφερειακό Αρτηριακό Τόνο (PAT), ένα ειδικό φυσιολογικό σήμα που αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στο αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ), που προκαλούνται από αναπνευστικές διαταραχές κατά τη διάρκεια ύπνου. Το ΑΝΣ ρυθμίζει πολλές από τις βασικές μας λειτουργίες, χωρίς το συνειδητό έλεγχό μας. Μεταξύ των δραστηριοτήτων του είναι η ρύθμιση του μεγέθους των αιμοφόρων αγγείων και της αρτηριακής πίεσης, της ροής του αέρα στους πνεύμονες, και της ηλεκτρικής δραστηριότητας και ικανότητας συστολής της καρδιάς. Ο αυτόματος αλγόριθμος του WatchPAT αναλύει το πλάτος του σήματος PAT μαζί με τα καρδιακό ρυθμό και τον κορεσμό οξυγόνου για να εντοπίσει και να ταξινομήσει αναπνευστικά προβλήματα όσο κοιμάστε. Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα πρότυπα σήματος, ο αλγόριθμος παρέχει δύο δείκτες που επιτρέπουν τη διάγνωση της Υπνικής Άπνοιας: • ΑΗΙ (Δείκτης Άπνοιας / Υπόπνοιας), ο οποίος είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της σοβαρότητας της Υπνικής Άπνοιας με βάση το συνολικό αριθμό των πλήρων παύσεων (άπνοιες) και μερικών εμποδίσεων (υπόπνοιες) της αναπνοής ανά ώρα ύπνου. • RDI (Δείκτης Αναπνευστικής Διαταραχής) χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα της Υπνικής Άπνοιας με τη μέτρηση των αναπνευστικών προσπαθειών, ή RERAs (Αφυπνίσεις Σχετικές με Αναπνευστική Προσπάθεια). Ένα συμβάν RERA είναι μια αφύπνιση που ακολουθεί έπειτα από 10 ή παραπάνω δευτερόλεπτα αυξημένης αναπνευστικής προσπάθειας, αλλά δεν πληροί τα κριτήρια για άπνοια ή υπόπνοια. Ο αισθητήρας ροχαλητού επιτρέπει στον κλινικό ιατρό να καθορίσει εάν τα αναπνευστικά συμβάντα είναι αποφρακτικά και ο αισθητήρας θέσης σώματος, του επιτρέπει να προσδιορίσει εάν υπάρχει κάποια θέση που συμβάλλει στην Υπνική Άπνοια.

Η φάση της ταχείας κίνησης των ματιών συνδέεται με σημαντική εξασθένηση της φυσιολογίας και του σήματος PAT σε συνδυασμό με συγκεκριμένες διακυμάνσεις στο πλάτος και το ρυθμό του PAT. Βασισμένο σε αυτή τη μεταβλητότητα των σημάτων PAT και του καρδιακού ρυθμού, η φάση REM διαφοροποιείται από τη μη REM. Επιπλέον, διαφοροποιείται και από τη φάση αφύπνισης με τους προηγμένους αλγόριθμους κινησιογραφίας του WatchPAT. Αυτό είναι κλινικά σημαντικό ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική θεραπεία της Άπνοιας αν κατά κύριο λόγο σχετίζεται με τη φάση REM.

Η ανίχνευση ύπνου/αφύπνισης του WatchPAT βασίζεται σε δεδομένα που καταγράφονται από την ενσωματωμένη κινησιογραφία. Ο αυτόματος αλγόριθμος κινησιογραφίας διακρίνει ανάμεσα στα στάδια ύπνου και εγρήγορσης σε φυσιολογικά άτομα και όσους έχουν Υπνική Άπνοια (ΑΑΥ). Αυτός ο αλγόριθμος κάνει το WatchPAT ανώτερο από όλες τις άλλες συσκευές κινησιογραφίας-οι περισσότερες από τις οποίες αποτυγχάνουν όταν χρησιμοποιούνται σε άτομα με ΑΑΥ. Το λογισμικό αυτό του WatchPAT έχει επικυρωθεί και δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Τα αποτελέσματα δείχνουν πολύ καλή συμφωνία μεταξύ κινησιογραφίας και μελέτης PSG για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας του ύπνου, του συνολικού χρόνου ύπνου, και της καθυστέρησης ύπνου (συμφωνία 86% σε φυσιολογικά άτομα, 86% σε ήπια ΑΑΥ, 84% σε μέτρια ΑΑΥ, 80% σε σοβαρή ΑΑΥ).

Το WatchPAT ανιχνεύει και δεν παραλείπει κανένα είδος άπνοιας - κεντρική, μεικτή και αποφρακτική. Ωστόσο, δεν κάνει διάκριση μεταξύ τους. Η διαφοροποίηση μεταξύ καθαρά κεντρικής (η οποία είναι σπάνια στο γενικό πληθυσμό) και αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας μπορεί να γίνει έμμεσα από την παρατήρηση του ταυτόχρονου ροχαλητού που έχει καταγραφεί από το WatchPAT - στην κεντρική άπνοια δεν υπάρχει ροχαλητό.

Οι αλγόριθμοι κάνουν διάκριση ανάμεσα σε αφυπνίσεις που σχετίζονται με το αναπνευστικό και αυτές που σχετίζονται με την περιοδική κίνηση των άκρων (PLM) ή τις αυθόρμητες αφυπνίσεις, μέσω ανίχνευσης ειδικών προτύπων στο σήμα PAT σε συνδυασμό με την παρουσία ή απουσία μοναδικών δυναμικών στο σήμα του παλμικού οξύμετρου.ΑΡΧΙΚΗ     /     ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ     /     Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ     /     ΑΠΟΣΤΟΛΗ     /     ΝΕΑ     /     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
NEWSLETTER

    
Copyright © 2013 biomedics.gr - -- Κατασκευη eshop by infocus